Tổ chuyên môn
  13/04/2021 14:40        

TỔ CHUYÊN MÔN

TỔ CHUYÊN MÔN

 

Tổ chuyên môn hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ trường mầm non, sinh hoạt định kỳ 2 lần/tháng (có đánh giá chất lượng thực hiện, rút kinh nghiệm và biện pháp thực hiện trong thời gian tới). Hàng năm có trên 80% giáo viên tham gia viết đề tài sáng kiến, áp dụng đổi mới phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ có hiệu quả.

Nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động, như: Học tập trao đổi chuyên môn, sinh hoạt chuyên đề, tham quan học tập kinh nghiệm các trường bạn... và có báo cáo đánh giá cụ thể đối với từng hoạt động do nhà trường tổ chức. Các giáo viên ở lớp có kế hoạch chăm sóc, giáo dục riêng cho trẻ bị suy dinh dưỡng, béo phì...

100% giáo viên tham gia đầy đủ các hoạt động chuyên môn, chuyên đề và hoạt động xã hội do nhà trường tổ chức hoặc phối hợp tổ chức.

100% giáo viên biết ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ công tác chăm sóc và giáo dục trẻ.

 
vIDEO
Lượt truy cập
Số lượt truy cập: 29030