17/10/2023 13:09        

TRƯỜNG MẦM NON PHƯỚC TÂN THÔNG BÁO DANH MỤC TÀI LIỆU CHO TRẺ MẪU GIÁO LÀM QUEN VỚI TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024

 
Tin liên quan
TRƯỜNG MN PHƯỚC TÂN THÔNG BÁO VỀ CÁC KHOẢN THU ĐẦU NĂM HỌC 2023-2024
TRƯỜNG MẦM NON PHƯỚC TÂN THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2023 - 2024
TRƯỜNG MẦM NON PHƯỚC TÂN THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HÈ NĂM 2023
TRƯỜNG MẦM NON PHƯỚC TÂN CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2022 - 2023
NGHỊ QUYẾT 12, 13/2022/NQ-HĐND quy định các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2022-2023 đến nă
THÔNG BÁO Danh mục Tài liệu cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh  được lựa chọn sử dụng trong Trường Mầm non Phước Tân từ năm học 2022 - 2023
TRƯỜNG MẦM NON PHƯỚC TÂN THÔNG BÁO TUYỂN SINH (BỔ SUNG) NĂM HỌC 2022 -2023
KẾ HOẠCH V/v THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI TRƯỜNG MẦM NON PHƯỚC TÂN & THÔNG BÁO CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON NĂM HỌC 2022 - 2023
CV Triển khai thực hiện Quyết định số 2204/QĐ-BGDĐT về phê duyệt tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục
Công văn 517/GDĐT-HC V/v tuyên truyền thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên lĩnh vực cư trú, căn cước công dân, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và con dấu
THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN NĂM HỌC 2021 - 2022
vIDEO
Lượt truy cập
Số lượt truy cập: 29030