01/11/2023 22:02        

TRƯỜNG MN PHƯỚC TÂN THÔNG BÁO VỀ CÁC KHOẢN THU ĐẦU NĂM HỌC 2023-2024

UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG

TRƯỜNG MN PHƯỚC TÂN

 

                 Số: 126/TB-MNPT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 
 

                 Phước Tân, ngày 26 tháng 8 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Về các khoản thu đầu năm học 2023-2024

Căn cứ Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 23/9/2022 của UBND Hội đồng nhân dân Tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ công văn số 7744/UBND-GDĐT ngày 26/10/2021 của UBND thành phố Nha Trang về việc thực hiện một số dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng NSNN của cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn thành phố Nha Trang;

Căn cứ công văn số 1434/SGDĐT-VP ngày 10/8/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc đồng phục học sinh và các khoản thu năm học 2023-2024;

Căn cứ cuộc họp Ban đại diện cha mẹ học sinh và lãnh đạo nhà trường ngày 19/8/2023.

Trường Mầm non Phước Tiến thực hiện các khoản thu đầu năm học 2023-2024 như sau:

1. Học phí: 140.000đ/tháng/trẻ (Tạm thu).

2. Tiền phục vụ học bán trú (5 ngày/tuần):  150.000 đồng/01 cháu/tháng.

3. Tiền ăn (kể cả ăn sáng):                            33.000 đồng/01 cháu/ngày.

4. Tiền phục vụ ăn sáng (5 ngày/tuần):         120.000 đồng/01 cháu/tháng.

5. Tiền phục vụ CSGD ngày thứ bảy (có ăn sáng): 70.000 đồng/01 cháu/ngày (không bắt buộc).

6. Tiền hỗ trợ hoạt động bán trú:                  65.000 đồng/01cháu/tháng.

7. Quỹ Ban đại diện CMHS: Thu trên tinh thần tự nguyện theo Thông tư số 55/2011//TT-BGD ngày 22/11/2011.

8. Trang trí lớp (chủ điểm/tháng): 10.000 đồng/01 cháu/tháng.

9. Nước uống (2 buổi/ngày): 18.000 đồng/01 cháu/tháng.

* Riêng đồ dùng phục vụ cho sinh hoạt, học tập của trẻ như: sách, vở, giấy, bút màu, sáp nặn, nệm, gối, ca, muỗng v.v….phụ huynh tự nộp cho trẻ một bộ đồ dùng cá nhân và đồ dùng học tập (có danh mục kèm theo).

Các khoản thu trên phụ huynh sẽ thực hiện nộp qua app điện tử từ ngày 28/8/2023./.

 

Nơi nhận:                                                                     HIỆU TRƯỞNG       

- BGH trường MN Phước Tân;                              

- Phụ huynh các nhóm, lớp;

- Lưu VT, KT. 

                               

                                   Lê Thị Tịnh

 
Tin liên quan
TRƯỜNG MẦM NON PHƯỚC TÂN THÔNG BÁO DANH MỤC TÀI LIỆU CHO TRẺ MẪU GIÁO LÀM QUEN VỚI TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024
TRƯỜNG MẦM NON PHƯỚC TÂN THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2023 - 2024
TRƯỜNG MẦM NON PHƯỚC TÂN THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HÈ NĂM 2023
TRƯỜNG MẦM NON PHƯỚC TÂN CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2022 - 2023
NGHỊ QUYẾT 12, 13/2022/NQ-HĐND quy định các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2022-2023 đến nă
THÔNG BÁO Danh mục Tài liệu cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh  được lựa chọn sử dụng trong Trường Mầm non Phước Tân từ năm học 2022 - 2023
TRƯỜNG MẦM NON PHƯỚC TÂN THÔNG BÁO TUYỂN SINH (BỔ SUNG) NĂM HỌC 2022 -2023
KẾ HOẠCH V/v THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI TRƯỜNG MẦM NON PHƯỚC TÂN & THÔNG BÁO CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON NĂM HỌC 2022 - 2023
CV Triển khai thực hiện Quyết định số 2204/QĐ-BGDĐT về phê duyệt tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục
Công văn 517/GDĐT-HC V/v tuyên truyền thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên lĩnh vực cư trú, căn cước công dân, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và con dấu
vIDEO
Lượt truy cập
Số lượt truy cập: 29030